Adatkezelési tájékoztató és általános szerződési feltételek

A sütikről bővebben

A cookie-k alapvetően nem tartalmaznak a személyek azonosítására szolgáló információkat, azok a konkrét készülékek böngészőjének azonosítására szolgálnak.
Itpeople.hu (továbbiakban mint Honlap) Net Hungary Tartalom szolgáltatató Bt. (továbbiakban mint adatkezelő és szolgáltató) Cg. 01-06-787-465; Székhely: 1114 Bp., Mészöly utca 4.al.1. számára kiemelt fontosságú cél a látogatói által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme. A látogatók információs önrendelkezési jogának biztosítása. Net Hungary Tartalom szolgáltatató Bt. elkötelezi magát a látogatók személyes adatainak oly módon történő kezelése mellett, amely a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve járul hozzá a látogatók biztonságos internetezési lehetőségeinek megteremtéséhez.

Adatkezelési tájékoztató álláskeresőknek

Felhasználó (továbbiakban mint álláskereső) tudomásul veszi, hogy a weboldalon történt regisztráció elvégzésével hozzájárul a személyes adatainak megadásához az adatkezelőnek. Továbbá hozzájárul az adatkezelő hírlevél küldéséhez.
Az elsődlegesen az álláshirdetéseket tartalmazza.
Adatkezelő birtokába jutott adatokat a hatályos törvényi rendelkezéseknek megfelelően köteles kezelni.
Azokat kizárólag saját munkaerő-szükségletének kielégítése érdekében az adott szolgáltatás céljára használhatja fel.
Illetéktelen harmadik személyek rendelkezésére nem bocsáthatja.
A Felhasználó a Személyes adatokat önállóan adja meg az Adatkezelőknek.
Erre vonatkozóan semmilyen kötelező iránymutatást nem adnak.
Tartalmi elvárásokat nem támasztanak.
A Felhasználó a regisztrációval, Személyes adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy adatait a Weboldalon regisztrált munkáltatók azaz 3. fél is megismerjék.
Felhasználót a megadott személyes elérhetőségein (email,sms,telefonon stb.) felkereshetik. A Felhasználó regisztrációját és hozzájárulását bármikor indoklás nélkül megszüntetheti.

Adatkezelési tájékoztató munkaadóknak

Megrendelő (továbbiakban mint munkaadó) tudomásul veszi, hogy a weboldalon történt regisztráció elvégzésével hozzájárul a Személyes adatainak megadását az adatkezelőnek.

Adatkezelési tájékoztató munkaadóknak/álláskeresőknek

Honlapra történő regisztrációval automatikusan tudomásul veszem a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.
A megadott személyes elérhetőségein (email,sms,telefonon stb.) felkereshetnek.
Szolgáltatató a regisztrációt bármikor indoklás nélkül megszüntetheti.
A jelen adatkezelési tájékoztató a Honlapon folyamatosan elérhető. A Felhasználók a jelen adatkezelési tájékoztatót a Honlapon megnyithatják, azt megtekinthetik, kinyomtathatják, lementhetik, azonban azon nem módosíthatnak, erre csak a Szolgáltató jogosult.
A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény és az Elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései külön kikötés nélkül is irányadók.